onsdag 12 april 2017

15.3.2017 Performance: How to build a tower

Performance How to build a tower av Carina Ahlskog samt ljudkonst av Johan Sandås. 
En interagerande performance med fokus på samarbete, rörelser och ljud. Med hjälp av åskådarna byggdes ett flera meter högt torn av träklossar.

           
                                                                                                    Foto:Ken Kackur