fredag 31 oktober 2014

DroneLive Performance
Välkommen! / Tervetuloa!  / Welcome!
Onsdag / keskiviikko / wednesday 5.11 kl: 16:30 - 19:00

Johan Sandås har en examen i bildkonst från Yrkeshögskolan Novia (2013) och har sedan dess ägnat sig åt att utforska ljud genom installationer, performance och inspelningar i Finland och utomlands. Just nu har han ett lärlingsstipendium från Svenska kulturfonden för att fördjupa sig i ljudkonst.

“Drone” är ett ljudkonstverk som byggs upp under utställningens gång. Verkets börjar i ett tomt galleri och rör sig utåt och utforskar världen genom uphittade ljud, ekon och reflektioner. Under den första veckan kommer utställningen att långsamt byggas upp tills hela utrymmet är fyllt med ljud från omgivningen. “Drone” handlar om att lyssna länge och noggrannt, tills vardagliga ljud blir till något helt annat.


Johan Sandås has a degree in visual arts from Novia University of Applied Sciences (2013), and has since then been exploring sound through installations, performances and recordings in Finland and abroad. Right now he has a stipend from Svenska kulturfonden to develpo his skills in sound art.

“Drone” is a sound work that is being constructed during the course of the exhibition. The work starts in an empty gallery and moves outwards and explores the world through found sounds, echoes and reflections. During the first week, the exhibition will be slowly built until the whole space is filled with layers of environmanetal sounds. “Drone” is about listening long and carefully, until everyday sounds turn into something else entirely.

tisdag 7 oktober 2014

Try Poetry workshop

Här är några bilder från workshopen Try Poetry av Bob Hansson som hölls den 2.10