tisdag 19 april 2016

Arctic Waiting Room 22.4-14.5.2016

Av Kyösti Linna & Gunnar Bäckman

" Utställningen berättar om tre asylsökande som väntar på uppehållstillstånd i Vadsö i mottagningscentralen i nordligaste Norge. Kyösti tolkar deras berättelser i tre stora målningar medan Gunnar med sina fotografier vill visa människan bakom ordet asylsökande."

"Näyttely kertoo kolmesta turvapaikanhakijasta jotka odottavat oleskelulupapäätöstä vastaanottokeskuksessa pienessä Vesisaaren kaupungissa pohjoisessa Norjassa.
Kyösti tulkitsee maalauksissaan heidän tarinansa. Gunnar tahtoo kuvillaan näyttää ihmisen turvapaikanhakija-sanan takana."
  
 Artist Talk 21.4 kl 15.00 i föreläsningssalen vån 3
 Vernissage 21.4 kl 18.00
 


 
 


Varje år försöker tusentals flyktingar från Mellanöstern och Afrika krossa Medelhavet, för att sedan via olika sydeuropeiska länder ta sig upp mot Europas nordligaste delar. Orsakerna till varför dessa människor valt att fly från sina hemländer kan vara många, men de vanligaste är omständigheter som krig och andra oroligheter som hotar deras existens och trygghet i det land de befinner sig i. Människor är ofta omedvetna om de svårigheter som dessa flyktingar tvingas genomgå på sina resor och tror också att de väljer sina ankomstländer utgående från banala faktorer som till exempel förmåner och bekvämligheter som det nya landet kan ge dem. Så är inte fallet. Flyktingarna vet sällan var de i slutändan kommer att hamna. Dessutom vill de oftast inte lämna sina hemländer utan är tvingade till det av omständigheterna. Resorna innebär enorma risker, speciellt för personer som dokumentlösa lämnar sina hemländer. De förvandlas inte bara till statslösa individer, utan också till identitetslösa individer. Även om de betalar ett högt pris för sin resa, så kan man säga att de på samma gång i mångas ögon förlorar sitt människovärde.
Oavsett om flyktingarna lyckas nå det första kontaktlandet i Europa, så behöver detta nödvändigtvis inte innebära att de nått sitt mål. Om de fortsätter att korsa gränserna ända upp till norra Europa, så kan den slutgiltiga destinationen vara en av Europas nordligaste avkrokar, där solen aldrig går ner på somrarna och vintrarna är ändlöst långa.

Utställningen "Arktiskt väntrum" handlar om tre individer: Gulabuddin Sukhanwar, Afganistan, Asli Saaed, Somalia och Muhammed Amin, Sudan, som gjort denna resa och nu väntar på inträde in i den nya världen i Vadsö på Varangerhalvön i nordligaste Norge. Konstverken återger den ovisshet, och väntan som flyktingarna tvingas genomlida i en av världens nordligaste asylmottagningar, men också den resa som de gjort för att komma dit.